Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương: Phương pháp dạy con của người Do Thái & bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương: Phương pháp dạy con của người Do Thái & bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ
  • Mã ISBN: 978-604-88-9507-5
  • Tác giả: Sara Imas
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần sách Alpha
  • Nơi in: Cty CP in và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương: Phương pháp dạy con của người Do Thái & bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ

Về tác giả: Sara Imas

Tìm mua sách nếu có bán: