Vở luyện tập Tiếng Việt 1, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở luyện tập Tiếng Việt 1, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9947-81-0
  • Tác giả: Lê Phương Liên
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thơm
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Vở luyện tập Tiếng Việt 1, tập 2

Về tác giả: Lê Phương Liên

Tìm mua sách nếu có bán: