Vở luyện tập Tiếng Việt 5 – tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở luyện tập Tiếng Việt 5 – tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-83-2638-8
  • Tác giả: Lê Phương Liên
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Vở luyện tập Tiếng Việt 5 – tập 2

Về tác giả: Lê Phương Liên

Tìm mua sách nếu có bán: