Vở luyện Toán 4 – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở luyện Toán 4 – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-54-6795-4
  • Tác giả: Đỗ Trung Hiệu-Đỗ Trung Kiên
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngân
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, Tp HCM
  • Nơi in: VH Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Vở luyện Toán 4 – Tập 2

Về tác giả: Đỗ Trung Hiệu-Đỗ Trung Kiên

Tìm mua sách nếu có bán: