Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 – Tập một (Dành cho học sinh tỉnh Cà Mau)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 – Tập một (Dành cho học sinh tỉnh Cà Mau)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16745-3
  • Tác giả: Hồ Thành Nhựt, Trần Đình Thích
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In An Giang. Địa chỉ in 53/5 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 – Tập một (Dành cho học sinh tỉnh Cà Mau)

Về tác giả: Hồ Thành Nhựt, Trần Đình Thích

Tìm mua sách nếu có bán: