Vở ô li bài tập Toán lớp 1 – Quyển 2 (theo chương trình giảm tải của bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở ô li bài tập Toán lớp 1 – Quyển 2 (theo chương trình giảm tải của bộ Giáo dục và Đào tạo)
  • Mã ISBN: 978-604-9901-00-3
  • Tác giả: Hoàng Minh Diễn
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Thu Hà; Lê Thị Thanh Hoa
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn DVTM Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Vở ô li bài tập Toán lớp 1 – Quyển 2 (theo chương trình giảm tải của bộ Giáo dục và Đào tạo)

Về tác giả: Hoàng Minh Diễn

Tìm mua sách nếu có bán: