Vở ô li có mẫu chữ lớp 1 – Quyển 1 (Luyện nét chữ rèn nết người)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở ô li có mẫu chữ lớp 1 – Quyển 1 (Luyện nét chữ rèn nết người)
  • Mã ISBN: 978-604-78-6759-2
  • Tác giả: Dương Linh
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng – 110D Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Vở ô li có mẫu chữ lớp 1 – Quyển 1 (Luyện nét chữ rèn nết người)

Về tác giả: Dương Linh

Tìm mua sách nếu có bán: