Vở Ôly Tập viết chữ hoa – lớp 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở Ôly Tập viết chữ hoa – lớp 1
  • Mã ISBN: 978-604-55-4044-2
  • Tác giả: Thanh Hương
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách và TBGD Việt Hà. 105/254 Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Vở Ôly Tập viết chữ hoa – lớp 1

Về tác giả: Thanh Hương

Tìm mua sách nếu có bán: