Vở ôn luyện cuối tuần Toán 4- Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở ôn luyện cuối tuần Toán 4- Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9962-58-5
  • Tác giả: PGS.TS. Đỗ Trung Hiệu (Chủ biên) – Đỗ Trung Kiên
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/07/2020

Thông tin về sách: Vở ôn luyện cuối tuần Toán 4- Tập 1

Về tác giả: PGS.TS. Đỗ Trung Hiệu (Chủ biên) – Đỗ Trung Kiên

Tìm mua sách nếu có bán: