Vở ôn tập hè tiếng Anh 4 theo chương trình thí điểm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở ôn tập hè tiếng Anh 4 theo chương trình thí điểm
  • Mã ISBN: 978-604-54-5915-7
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Phạm Hồng Bắc; Hoàng Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai-P.Đa Kao-Q.1-TP HCM
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Vở ôn tập hè tiếng Anh 4 theo chương trình thí điểm

Về tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai

Tìm mua sách nếu có bán: