Vở tập tạo hình 4 – 5 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở tập tạo hình 4 – 5 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-918-525-0
  • Tác giả: Nhóm Sư phạm VHP
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Thị Thúy Kiều
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VHP; 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
  • Nơi in: CT TNHH Mai Thịnh Đức
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Vở tập tạo hình 4 – 5 tuổi

Về tác giả: Nhóm Sư phạm VHP

Tìm mua sách nếu có bán: