Vở Tập vẽ 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở Tập vẽ 4
  • Mã ISBN: 978-604-0-18315-6
  • Tác giả: Bạch Ngọc Diệp, Bùi Đỗ Thuật, Đàm Luyện, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Phạm Ngọc Tới
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, km19, Đại lộ Thăng Long, Thị trấn Quốc Oai, TP. Hà Nội.
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Vở Tập vẽ 4

Về tác giả: Bạch Ngọc Diệp, Bùi Đỗ Thuật, Đàm Luyện, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Phạm Ngọc Tới

Tìm mua sách nếu có bán: