Vở tập viết chữ đẹp lớp 3, tập 2 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 3)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở tập viết chữ đẹp lớp 3, tập 2 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 3)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20263-5
  • Tác giả: Đào Ngọc, Trần Mạnh Hưởng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In – PHS – TBTH Quảng Nam. Địa chỉ in 260 Hùng Vương – P.An Xuân – Tp.Tam Kì -T. Quảng Nam – Việt Nam. Cơ sở in: 260 Hùng Vương – P.An Xuân – Tp.Tam Kì -T. Quảng Nam – Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Vở tập viết chữ đẹp lớp 3, tập 2 (Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt lớp 3)

Về tác giả: Đào Ngọc, Trần Mạnh Hưởng

Tìm mua sách nếu có bán: