Vở tập viết chữ số – dành cho bé 5-6 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở tập viết chữ số – dành cho bé 5-6 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-9907-47-0
  • Tác giả: Lê Tuệ Minh – Lê Thu Ngọc
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Vở tập viết chữ số – dành cho bé 5-6 tuổi

Về tác giả: Lê Tuệ Minh – Lê Thu Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: