Vở thực hành Âm nhạc 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Âm nhạc 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều)
  • Mã ISBN: 978-604-9930-23-2
  • Tác giả: Đỗ Thanh Hiên, Lê Anh Tuấn
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc Như; Roãn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà Green Park, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Đa Sắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Âm nhạc 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Về tác giả: Đỗ Thanh Hiên, Lê Anh Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: