Vở thực hành Địa lí 5 tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Địa lí 5 tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9915-71-0
  • Tác giả: Trần Bảo Đức – Phan Duy Linh – Trọng Thắng
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Giáo dục Bình Minh GoBi.Số 15 Biệt thự 1, Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Địa lí 5 tập 1

Về tác giả: Trần Bảo Đức – Phan Duy Linh – Trọng Thắng

Tìm mua sách nếu có bán: