Vở thực hành Khoa học 5 tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Khoa học 5 tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-62-9565-5
  • Tác giả: Trần Tố Nga (Chủ biên) Phan Duy Thắng – Đỗ Bích Nhuần
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đinh Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Giáo dục Bình Minh GoBi. Số 10, Nguyễn Huy Tự, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Khoa học 5 tập 2

Về tác giả: Trần Tố Nga (Chủ biên) Phan Duy Thắng – Đỗ Bích Nhuần

Tìm mua sách nếu có bán: