Vở thực hành Tiếng Việt lớp 2, tập hai (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Tiếng Việt lớp 2, tập hai (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20473-8
  • Tác giả: Lê Phương Nga, Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ. Địa chỉ in Đường Nguyễn Thái Học, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Tiếng Việt lớp 2, tập hai (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Lê Phương Nga, Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: