Vở thực hành Tiếng Việt lớp 3, tập một (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Tiếng Việt lớp 3, tập một (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20509-4
  • Tác giả: Lê Phương Nga, Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần In và Thương mại Trường An. Địa chỉ in Nhà 28, ngõ 91 đường Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội. Cơ sở in: lô A2 – CN1 – cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Tiếng Việt lớp 3, tập một (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Lê Phương Nga, Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: