Vở thực hành toán lớp 5, Tập 1A (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành toán lớp 5, Tập 1A (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20614-5
  • Tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Phạm Thanh Tâm, Trần Thuý Ngà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Sơn La. Địa chỉ in Số 23 Nguyễn Du- Phường Quyết Thắng – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành toán lớp 5, Tập 1A (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Phạm Thanh Tâm, Trần Thuý Ngà

Tìm mua sách nếu có bán: