Vở thực hành toán lớp 5, Tập 2B (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành toán lớp 5, Tập 2B (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16709-5
  • Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Trần Ngọc Lan, Vũ Quốc Chung
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Minh Hải
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Sơn La
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Vở thực hành toán lớp 5, Tập 2B (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Trần Ngọc Lan, Vũ Quốc Chung

Tìm mua sách nếu có bán: