Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20496-7
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thanh Thủy., Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên), Phan Thanh Hà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trương Đức Kiên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thanh Thủy., Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên), Phan Thanh Hà

Tìm mua sách nếu có bán: