Vở viết đúng, viết đẹp- lớp 1 tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở viết đúng, viết đẹp- lớp 1 tập một
  • Mã ISBN: 978-604-9947-31-5
  • Tác giả: Minh Tâm
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đoàn Thị Mỵ
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn DVTM Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Vở viết đúng, viết đẹp- lớp 1 tập một

Về tác giả: Minh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: