Vocabulary for IELTS – Từ vựng luyện thi IELTS

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vocabulary for IELTS – Từ vựng luyện thi IELTS
  • Mã ISBN: 978-604-9936-16-6
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huế
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như; Trịnh Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng. 808 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: Vocabulary for IELTS – Từ vựng luyện thi IELTS

Về tác giả: Nguyễn Thị Thu Huế

Tìm mua sách nếu có bán: