Với Hà Giang

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Với Hà Giang
  • Mã ISBN: 978-604-977-543-7
  • Tác giả: Trần Quốc Chấn
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Phước
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In TMDV Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Với Hà Giang

Về tác giả: Trần Quốc Chấn

Tìm mua sách nếu có bán: