Vũ Trụ – (Sự tiến hóa của vũ trụ, sự sống và nền văn minh)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vũ Trụ – (Sự tiến hóa của vũ trụ, sự sống và nền văn minh)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7868-3
  • Tác giả: Carl Sagan
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Vũ Trụ – (Sự tiến hóa của vũ trụ, sự sống và nền văn minh)

Về tác giả: Carl Sagan

Tìm mua sách nếu có bán: