Vừa học vừa chơi 1-4 tuổi: EQ – Rèn thói quen tốt – Cuốn 5: Chớ để ngày mai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vừa học vừa chơi 1-4 tuổi: EQ – Rèn thói quen tốt – Cuốn 5: Chớ để ngày mai
  • Mã ISBN: 978-604-2-15129-0
  • Tác giả: Xi’an Liangzi Cartoon
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In&BB VPC
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Vừa học vừa chơi 1-4 tuổi: EQ – Rèn thói quen tốt – Cuốn 5: Chớ để ngày mai

Về tác giả: Xi’an Liangzi Cartoon

Tìm mua sách nếu có bán: