Vui chơi với các con số Toán 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vui chơi với các con số Toán 1
  • Mã ISBN: 978-604-9947-28-5
  • Tác giả: Đỗ Trung Hiệu-Đỗ Trung Kiên
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thị The
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Vui chơi với các con số Toán 1

Về tác giả: Đỗ Trung Hiệu-Đỗ Trung Kiên

Tìm mua sách nếu có bán: