Vượt lên chính mình 2 – Great Failures of the Extremely Successful – Vượt lên những sai lầm, thất bại và bất hạnh để thành công

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vượt lên chính mình 2 – Great Failures of the Extremely Successful – Vượt lên những sai lầm, thất bại và bất hạnh để thành công
  • Mã ISBN: 978-604-58-9959-5
  • Tác giả: Steve Young
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Sướng
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo nhân dân Tp.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Vượt lên chính mình 2 – Great Failures of the Extremely Successful – Vượt lên những sai lầm, thất bại và bất hạnh để thành công

Về tác giả: Steve Young

Tìm mua sách nếu có bán: