Weekly SK – tập 18/2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Weekly SK – tập 18/2019
  • Mã ISBN: 978-604-970-579-3
  • Tác giả: Nhiều tác giả (Sketch chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Tạ Quang Huy
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH MTV Sketch. Đc: Tầng 9, tòa nhà Capital Place, số 6 Thái Văn Lung, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: CT TNHH Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Weekly SK – tập 18/2019

Về tác giả: Nhiều tác giả (Sketch chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: