WHO? Chuyện kể về danh nhân thế giới: Che Guevara

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: WHO? Chuyện kể về danh nhân thế giới: Che Guevara
  • Mã ISBN: 978-604-2-18305-5
  • Tác giả: ChungBe Studios, Park, Yeonah
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và DV thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: WHO? Chuyện kể về danh nhân thế giới: Che Guevara

Về tác giả: ChungBe Studios, Park, Yeonah

Tìm mua sách nếu có bán: