World Teacher 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: World Teacher 2
  • Mã ISBN: 978-604-83-2661-6
  • Tác giả: Tác giả: Koichi Neko – Minh họa: Nardack
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần Truyền thông và Xuất bản Amak. Địa chỉ: Số 32, ngõ 219/27, phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in bao bì Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: World Teacher 2

Về tác giả: Tác giả: Koichi Neko – Minh họa: Nardack

Tìm mua sách nếu có bán: