Writing English 2 (Vở tập viết tiếng Anh lớp 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Writing English 2 (Vở tập viết tiếng Anh lớp 2)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20481-3
  • Tác giả: Nguyễn Hoa Phong
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Nguyễn Hoài Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In và Vật tư Hải Dương. Địa chỉ in Đường An Thái – Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – tỉnh Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Writing English 2 (Vở tập viết tiếng Anh lớp 2)

Về tác giả: Nguyễn Hoa Phong

Tìm mua sách nếu có bán: