Xã hội học nhân học Y tế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xã hội học nhân học Y tế
  • Mã ISBN: 978-604-66-4050-9
  • Tác giả: Trường đại học Y Hà nội; Viện đào tạo y học dự phòng và Y tế công cộng; Bộ môn sức khỏe toàn cầu
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Trường đại học y HN; Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN
  • Nơi in: CT TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Xã hội học nhân học Y tế

Về tác giả: Trường đại học Y Hà nội; Viện đào tạo y học dự phòng và Y tế công cộng; Bộ môn sức khỏe toàn cầu

Tìm mua sách nếu có bán: