Xã hội học (Tái bản lần thứ 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xã hội học (Tái bản lần thứ 2)
  • Mã ISBN: 978-604-73-7517-2
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Mở TP.HCM, số 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH SX DVTM Bao bì Kiến Á
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Xã hội học (Tái bản lần thứ 2)

Về tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa

Tìm mua sách nếu có bán: