Xây dựng cơ sở dữ liệu WebGIS quản lý môi trường biển đảo vùng quần đảo Trường Sa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xây dựng cơ sở dữ liệu WebGIS quản lý môi trường biển đảo vùng quần đảo Trường Sa
  • Mã ISBN: 978-604-913-939-0
  • Tác giả: Bùi Bảo Anh, Đỗ Huy Cường (cb), Lê Đình Nam, Nguyễn Thế Luân, Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Hồng Cường
  • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Vĩnh; Lê Phi Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP khoa học và công nghệ Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Xây dựng cơ sở dữ liệu WebGIS quản lý môi trường biển đảo vùng quần đảo Trường Sa

Về tác giả: Bùi Bảo Anh, Đỗ Huy Cường (cb), Lê Đình Nam, Nguyễn Thế Luân, Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Hồng Cường

Tìm mua sách nếu có bán: