Xem đồng hồ nâng cao (6~7 tuổi)- Giáo dục Nhật Bản – Bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xem đồng hồ nâng cao (6~7 tuổi)- Giáo dục Nhật Bản – Bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng
  • Mã ISBN: 978-604-68-5639-9
  • Tác giả: Gakken
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Phượng
  • Đối tác liên kết: Cty U Internatiional Human Co., LTD – 34 – 40 C1, Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Xem đồng hồ nâng cao (6~7 tuổi)- Giáo dục Nhật Bản – Bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng

Về tác giả: Gakken

Tìm mua sách nếu có bán: