Xin chào Việt Nam – Sức khỏe

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xin chào Việt Nam – Sức khỏe
  • Mã ISBN: 978-604-9811-25-8
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Tạ Quang Huy
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Han Hoa Đc: 11A đường Mỹ Phú 1, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Xin chào Việt Nam – Sức khỏe

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: