Xin em ở lại bên anh (Tập 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xin em ở lại bên anh (Tập 2)
  • Mã ISBN: 978-604-74-4556-1
  • Tác giả: Giảo Xuân Bính
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Bùi Thị Ngọc Diệp
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần sách Bách Việt, Số 9, ngách 55/9, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, nP. Láng Hạ, TP. Hà Nội
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Xin em ở lại bên anh (Tập 2)

Về tác giả: Giảo Xuân Bính

Tìm mua sách nếu có bán: