Xứ sở bánh mì mây: Cloud bread – Bánh mì mây

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xứ sở bánh mì mây: Cloud bread – Bánh mì mây
  • Mã ISBN: 978-604-2-18723-7
  • Tác giả: Baek, Heena
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti cổ phần in Phúc an
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/07/2020

Thông tin về sách: Xứ sở bánh mì mây: Cloud bread – Bánh mì mây

Về tác giả: Baek, Heena

Tìm mua sách nếu có bán: