Xuân Tòng và những giọt thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xuân Tòng và những giọt thơ
  • Mã ISBN: 978-604-9900-13-6
  • Tác giả: Võ Xuân Tòng (bút danh: Xuân Tòng)
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đỗ Văn Hàn (Đỗ Hàn)
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/Đc: quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Xuân Tòng và những giọt thơ

Về tác giả: Võ Xuân Tòng (bút danh: Xuân Tòng)

Tìm mua sách nếu có bán: