Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ – Cơ hội và thách thức

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ – Cơ hội và thách thức
  • Mã ISBN: 978-604-931-982-2
  • Tác giả: Bộ Công Thương – Ths.Đặng Thanh Phương (Chủ biên). Thành viên: Ths. Vũ Thúy Vinh, Ths. Nguyễn Minh Thắng; TS.Trịnh Thị Thanh Thủy
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Trương Hữu Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH TM Đông Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ – Cơ hội và thách thức

Về tác giả: Bộ Công Thương – Ths.Đặng Thanh Phương (Chủ biên). Thành viên: Ths. Vũ Thúy Vinh, Ths. Nguyễn Minh Thắng; TS.Trịnh Thị Thanh Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: