Xuyên qua nỗi sợ – Feel The Fear and Do It Anyway; 25Th Anniversary Edition – Bí quyết của người chiến thắng – Đã bán 20 triệu bản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Xuyên qua nỗi sợ – Feel The Fear and Do It Anyway; 25Th Anniversary Edition – Bí quyết của người chiến thắng – Đã bán 20 triệu bản
  • Mã ISBN: 978-604-58-9779-9
  • Tác giả: Ph.D., Susan Jeffers
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Chu Thị Kim Trang
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty Tân lạc Thành
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Xuyên qua nỗi sợ – Feel The Fear and Do It Anyway; 25Th Anniversary Edition – Bí quyết của người chiến thắng – Đã bán 20 triệu bản

Về tác giả: Ph.D., Susan Jeffers

Tìm mua sách nếu có bán: