Y học sinh sản tập 52 – Lạc nội mạc tử cung – Bệnh tuyến cơ tử cung

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Y học sinh sản tập 52 – Lạc nội mạc tử cung – Bệnh tuyến cơ tử cung
  • Mã ISBN: 978-604-58-3891-4
  • Tác giả: Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh (HOSREM Knowledge for Better Heathcare)
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Liên
  • Đối tác liên kết: Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP.HCM (HOSREM)-90 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH Chế Nhâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/03/2020

Thông tin về sách: Y học sinh sản tập 52 – Lạc nội mạc tử cung – Bệnh tuyến cơ tử cung

Về tác giả: Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh (HOSREM Knowledge for Better Heathcare)

Tìm mua sách nếu có bán: