Y khoa và Cuộc sống

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Y khoa và Cuộc sống
  • Mã ISBN: 978-604-84-4430-3
  • Tác giả: Bác sĩ Phạm Thị Minh Dung (Tâm Hoà)
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Công ty CP ZENBOOKS- Số 473/8 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp HCM
  • Nơi in: Cty TNHH SXTMDV BB Kiến Á
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/10/2019

Thông tin về sách: Y khoa và Cuộc sống

Về tác giả: Bác sĩ Phạm Thị Minh Dung (Tâm Hoà)

Tìm mua sách nếu có bán: