Ý thức xã hội và sự tác động của nó đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng Tây Bắc nước ta

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ý thức xã hội và sự tác động của nó đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng Tây Bắc nước ta
  • Mã ISBN: 978-604-950-985-8
  • Tác giả: TS. Hà Dũng Hải; ThS. Hoàng Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội
  • Biên tập viên: Đỗ Thanh Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In&DV Văn phòng Tân Đại Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Ý thức xã hội và sự tác động của nó đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng Tây Bắc nước ta

Về tác giả: TS. Hà Dũng Hải; ThS. Hoàng Thị Ngân (Đồng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: