YELOLI Dán hình trang phục Yeloli Công chúa băng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: YELOLI Dán hình trang phục Yeloli Công chúa băng
  • Mã ISBN: 978-604-9921-40-7
  • Tác giả: Vũ Nam
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHHVH Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng -200 B3 TT Tân Mai- Hoàng Mai – Hà Nội
  • Nơi in: in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: YELOLI Dán hình trang phục Yeloli Công chúa băng

Về tác giả: Vũ Nam

Tìm mua sách nếu có bán: