Yêu sai cách

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Yêu sai cách
  • Mã ISBN: 978-604-56-8182-4
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Ngân
  • Đối tác liên kết: Dương Nguyên Bảo, nhà văn hóa thôn Đinh Xá, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà in Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Yêu sai cách

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: