Yêu thương ở lại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Yêu thương ở lại
  • Mã ISBN: 978-604-977-350-1
  • Tác giả: Lục Mạnh Cường; (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với Liên hiệp các HVHNT VN – Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam)/ Đc: n51 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: CTCP in thiên kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Yêu thương ở lại

Về tác giả: Lục Mạnh Cường; (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)

Tìm mua sách nếu có bán: