Yo-kai Watch – Đồng hồ yêu quái Tập 10

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Yo-kai Watch – Đồng hồ yêu quái Tập 10
  • Mã ISBN: 978-604-2-16717-8
  • Tác giả: Noriyuki KONISHI
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và DV thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Yo-kai Watch – Đồng hồ yêu quái Tập 10

Về tác giả: Noriyuki KONISHI

Tìm mua sách nếu có bán: